บริษัท พรภพเคมีคอล (2007) จำกัด

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์และตัวแทนจำหน่าย สินค้าจากในและต่างประเทศ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ

และได้การยอมรับในมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อม
ด้วยมาตรฐานตามระบบสากล

 

เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำ

เคมีภัณฑ์สำหรับรวมตะกอนในระบบประปาปรับสภาพความเป็นด่างในน้ำ และ สำหรับบำบัดน้ำเน่าเสีย มีกลิ่น

เคมีภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม

คลอรีนผง,โซดาไฟน้ำ,ปูนขาว,
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, คลอรินเหลว

ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์โรงงาน

ทางเราเป็นศูนย์รวมเคมีทุกอย่าง
โดยมีการขยายโกดังเป็น2 แห่ง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

เคมี อุตสาหกรรม

 INDUSTRIAL CHEMICAL

ทางเราเป็นศูนย์รวมเคมีเพื่อตอบ
โจทย์กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต  

เคมีอุตสาหกรรม
น้ำยาเคมี
เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำ
เคมีภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์โรงงาน
เคมี อุตสาหกรรม
บริษัท พรภพเคมีคอล (2007) จำกัด

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์และตัวแทนจำหน่าย สินค้าจากในและต่างประเทศ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ

และได้การยอมรับในมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อม
ด้วยมาตรฐานตามระบบสากล

 

เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำ

เคมีภัณฑ์สำหรับรวมตะกอนในระบบประปาปรับสภาพความเป็นด่างในน้ำ และ สำหรับบำบัดน้ำเน่าเสีย มีกลิ่น

เคมีภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม

คลอรีนผง,โซดาไฟน้ำ,ปูนขาว,
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, คลอรินเหลว

ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์โรงงาน

ทางเราเป็นศูนย์รวมเคมีทุกอย่าง
โดยมีการขยายโกดังเป็น2 แห่ง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

เคมี อุตสาหกรรม

 INDUSTRIAL CHEMICAL

ทางเราเป็นศูนย์รวมเคมีเพื่อตอบ
โจทย์กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต  

เคมีอุตสาหกรรม
น้ำยาเคมี
เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำ
เคมีภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์โรงงาน
เคมี อุตสาหกรรม

บริษัท พรภพเคมีคอล (2007) จำกัด

CHEMICAL®

ผู้จำหน่าย " เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ " 
และได้การยอมรับมาตรฐานการจัดการ คุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตราฐานระดับสากล

บริษัท พรภพเคมีคอล (2007) จำกัด

ได้มีการขยายกิจการ โดยมีการขยายสาขาเพิ่มเติมจำนวน 2 แห่ง โดยสาขาที่เปิดเพิ่มใช้ในการจัดเก็บเคมีภัณฑ์ เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

 

การใส่ใจบริการ

 
ผู้บริหารมีความตระหนักถึงระบบคุณภาพของสินค้าการบริการการจัดการแก้ไข ปัญหา เป็นสำคัญ และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กร รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้เป็นอย่างดี

 

การส่งมอบสินค้า

 
การให้บริการด้านการส่งมอบ ทางบริษัท มีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์และพร้อมให้บริการในการส่งมอบสินค้าอย่างรวมเร็วและได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

PORNPOP CHEMICALS 2007

 

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์และตัวแทนจำหน่าย สินค้าจากในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ และการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าภายในเวลาที่เหมาะสม และยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก้ปัญหาต่างๆ ทางด้านเคมี

CHEMICALS
โซดาไฟใต้หวัน

SODIUM HYDROXIDE

 

โซดาไฟใต้หวัน เป็นเคมีภัณฑ์ ใช้ทำความสะอาด โรงกลั่นน้ำมัน การใช้งานทางอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเส้นใยเรยอน สิ่งทอ และอื่น ๆ

HYDRATED LIME

ปูนขาว หรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเคมีถูกนำมาใช้มากในกระบวนการหลอมโลหะเพื่อใช้กำจัดสิ่งเจือปนและยังช่วยปรับปฏิกิริยาเคมีในขั้นตอนสุดท้าย

ปูนขาวตราแรด
สารส้ม

AMMONIUM ALUM

 

อลูมิเนียมหรือที่เรียกว่าสารส้มแอมโมเนียมหรือสารส้มเพียงอย่างเดียวคือซัลเฟต สารส้มที่บริษัทมีจำหน่ายหลายขนาด หลายชนิดสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

แคตตาล็อกออนไลน์

รักษาสิ่งแวดล้อมถูกวิธีด้วย "เคมีภัณฑ์"

ทิศทางของโลกใบใหม่ ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และการไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกมาตราการต่างๆ

สารฆ่าเชื้อโรค และสารที่เกิดจากการฆ่าเชื้อโรค

CHLORINE

คลอรีนเป็นสารเหลักที่ใช้มากที่สุดในการฆ่าเชื้อโรค และ ทำให้เกิดสารฆ่าเชื้อโรคคงเหลือในระบบสูบจ่ายการตรวจสอบการเติมคลอรีนในระบบสูบจ่ายน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่ง

CHLORINE DIOXIDE

คลอรีนไดออกไซด์ แตกตัวทำให้เกิดสารอนินทรีย์เคมี คือ คลอไรต์ และคลอเรต วิธีจัดการที่ดีที่สุด คือการควบคุมปริมาณคลอรีนไดออกไซด์ที่เติมในน้ำ

OZONE , O3

โอโซนใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่สามารถตรวจติดตามในน้ำประปาได้ เพราะ ไม่มีโอนโซนคงเหลือเกิดขึ้น การเติมโอโซนในแหล่งที่ประกอบด้วยสารอนินทรีย์โบรไมด์ ซึ่งพบตามธรรมชาติในแหล่งน้ำดิบ

MONO CHLORIN

โมโนคลอรามีน เป็นสารฆ่าเชื้อโรคคงเหลือในระบบสูบจ่ายมักเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างคลอรีนกับแอมโมเนีย การควบคุมการเกิดโมโนคลอรามีนในการผลิตน้ำมีความสำคัญมาก