บริษัท พรภพเคมีคอล (2007) จำกัด

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์และตัวแทนจำหน่าย สินค้าจากในและต่างประเทศ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ 

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ

และได้การยอมรับในมาตรฐานการจัดการคุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานตามระบบสากล

 

เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำ

เคมีภัณฑ์สำหรับรวมตะกอนในระบบประปาปรับสภาพความเป็นด่างในน้ำ และ สำหรับบำบัดน้ำเน่าเสีย มีกลิ่น

เคมีภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม

คลอรีนผง,โซดาไฟน้ำ,ปูนขาว,ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, คลอรินเหลว

ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์โรงงาน

ทางเราเป็นศูนย์รวมเคมีทุกอย่าง โดยมีการขยายโกดังเป็น2 แห่ง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

เคมี อุตสาหกรรม

 INDUSTRIAL CHEMICAL

ทางเราเป็นศูนย์รวมเคมีเพื่อตอบโจทย์กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต  

พรภพเคมีคอล
พรภพเคมีคอล
พรภพเคมีคอล
พรภพเคมีคอล
พรภพเคมีคอล
พรภพเคมีคอล
บริษัท พรภพเคมีคอล (2007) จำกัด

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์และตัวแทนจำหน่าย สินค้าจากในและต่างประเทศ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ 

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ

และได้การยอมรับในมาตรฐานการจัดการคุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานตามระบบสากล

 

เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำ

เคมีภัณฑ์สำหรับรวมตะกอนในระบบประปาปรับสภาพความเป็นด่างในน้ำ และ สำหรับบำบัดน้ำเน่าเสีย มีกลิ่น

เคมีภัณฑ์โรงงานอุตสาหกรรม

คลอรีนผง,โซดาไฟน้ำ,ปูนขาว,ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, คลอรินเหลว

ศูนย์รวมเคมีภัณฑ์โรงงาน

ทางเราเป็นศูนย์รวมเคมีทุกอย่าง โดยมีการขยายโกดังเป็น2 แห่ง เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

เคมี อุตสาหกรรม

 INDUSTRIAL CHEMICAL

ทางเราเป็นศูนย์รวมเคมีเพื่อตอบโจทย์กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต  

พรภพเคมีคอล
พรภพเคมีคอล
พรภพเคมีคอล
พรภพเคมีคอล
พรภพเคมีคอล
พรภพเคมีคอล

บริษัท พรภพเคมีคอล (2007) จำกัด

CHEMICAL®

ผู้จำหน่าย " เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ " 
และได้การยอมรับมาตรฐานการจัดการ คุณภาพสินค้าและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตราฐานระดับสากล

บริษัท พรภพเคมีคอล (2007) จำกัด

ได้มีการขยายกิจการ โดยมีการขยายสาขาเพิ่มเติมจำนวน 2 แห่ง โดยสาขาที่เปิดเพิ่มใช้ในการจัดเก็บเคมีภัณฑ์ เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

 

การใส่ใจบริการ

 
ผู้บริหารมีความตระหนักถึงระบบคุณภาพของสินค้าการบริการการจัดการแก้ไข ปัญหา เป็นสำคัญ และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กร รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้เป็นอย่างดี

 

การส่งมอบสินค้า

 
การให้บริการด้านการส่งมอบ ทางบริษัท มีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์และพร้อมให้บริการในการส่งมอบสินค้าอย่างรวมเร็วและได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

PORNPOP CHEMICALS 2007

 

ผู้นำเข้าเคมีภัณฑ์และตัวแทนจำหน่าย สินค้าจากในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ และการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าภายในเวลาที่เหมาะสม และยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก้ปัญหาต่างๆ ทางด้านเคมี

CHEMICALS
โซดาไฟใต้หวัน

SODIUM HYDROXIDE

 

โซดาไฟใต้หวัน เป็นเคมีภัณฑ์ ใช้ทำความสะอาด โรงกลั่นน้ำมัน การใช้งานทางอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเส้นใยเรยอน สิ่งทอ และอื่น ๆ

HYDRATED LIME

ปูนขาว หรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเคมีถูกนำมาใช้มากในกระบวนการหลอมโลหะเพื่อใช้กำจัดสิ่งเจือปนและยังช่วยปรับปฏิกิริยาเคมีในขั้นตอนสุดท้าย

ปูนขาวตราแรด
สารส้ม

AMMONIUM ALUM

 

อลูมิเนียมหรือที่เรียกว่าสารส้มแอมโมเนียมหรือสารส้มเพียงอย่างเดียวคือซัลเฟต สารส้มที่บริษัทมีจำหน่ายหลายขนาด หลายชนิดสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

รักษาสิ่งแวดล้อมถูกวิธีด้วย "เคมีภัณฑ์"

ทิศทางของโลกใบใหม่ ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และการไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกมาตราการต่างๆ

สารฆ่าเชื้อโรค และสารที่เกิดจากการฆ่าเชื้อโรค

CHLORINE

คลอรีนเป็นสารเหลักที่ใช้มากที่สุดในการฆ่าเชื้อโรค และ ทำให้เกิดสารฆ่าเชื้อโรคคงเหลือในระบบสูบจ่ายการตรวจสอบการเติมคลอรีนในระบบสูบจ่ายน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่ง

CHLORINE DIOXIDE

คลอรีนไดออกไซด์ แตกตัวทำให้เกิดสารอนินทรีย์เคมี คือ คลอไรต์ และคลอเรต วิธีจัดการที่ดีที่สุด คือการควบคุมปริมาณคลอรีนไดออกไซด์ที่เติมในน้ำ

OZONE , O3

โอโซนใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่สามารถตรวจติดตามในน้ำประปาได้ เพราะ ไม่มีโอนโซนคงเหลือเกิดขึ้น การเติมโอโซนในแหล่งที่ประกอบด้วยสารอนินทรีย์โบรไมด์ ซึ่งพบตามธรรมชาติในแหล่งน้ำดิบ

MONO CHLORIN

โมโนคลอรามีน เป็นสารฆ่าเชื้อโรคคงเหลือในระบบสูบจ่ายมักเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างคลอรีนกับแอมโมเนีย การควบคุมการเกิดโมโนคลอรามีนในการผลิตน้ำมีความสำคัญมาก